Kasulikku

"Haridustehnoloogia käsiraamat" Koostajad Kai Pata, Mart Laanpere. Raamatu erinevates peatükkides õpetatakse kasutama personaalseid keskkondi, pakutakse sotsiaalse tarkvara kasutusvõimalusi, antakse ideid õpilaste probleemilahendamise oskuste ja loomingulisuse virgutamiseks jpm. Raamatust saavad innustust nii õpetajaks õppivad noored, kui ka praktiseerivad õpetajad.

Raamat on saadetudTiigrihüppe SA poolt tasuta igasse kooli. Teistel huvilistel on võimalik raamatu veebiversiooniga tutvuda:

Tiigriraamat

Finantsinspektsioonil on valminud õpilastele koolitunnis rahaasjade põhitõdede selgitamise abimaterjalina mõeldud veebileht http://kool.minuraha.ee/. Portaalis püütakse põhitõdesid rahaasjade kohta selgitada laste pilgu läbi. Räägitakse pangakaardi turvalisest kasutamisest, planeerimisest, säästmisest ja laenamisest. Veebileht on koostatud kevadel toimunud õpilaste lühifilmikonkursi "Mina ja raha" huvitavamate võistlustööde põhjal.

Väike valik vahenditest ja veebilehtedest, mida on mõnus koolis kasutada nii õpetajatel kui õpilastel.

Järvamaa koolide õpilaste poolt loodud juhendid õpitarkvara Function ja GeomeTrics kasutamiseks, programmi MovieMaker kasutamiseks ning õpimängu "Kuldvillak" MS PowerPointis loomiseks.

Erinevate veebipõhiste pilditöötlusprogrammide võrdlus

Samm-sammuline eestikeelne juhend, kuidas ja miks kasutada animatsiooni õppetöös.

Videokonverentsi kasutamine õppetöös. Põhjalik eestikeelne juhend.


Eesti muuseumid virtuaalsel kujul

Õpime õppima - see lehekülg on loodud aitamaks efektiivsemalt õppida. Siit leiab teavet õppimise, mälu ja mõtlemise kohta. Siin saab ennast testida. Testitulemustele tuginedes soovitatakse, kuidas end arendada.

Eesti-Peibe Translaator - huvitav vahend, mis transleerib eestikeelsed laused "beibe-keelde". Inspireeritud rate.ee keelekasutusest.

Videolugude ajaveeb - ajaveeb, kuhu on koodatud 82 õppimislugude konkursile laekunud videolugu. Siit leiab videoid kõikide õppeainete ja kooliastmete kohta.

Tarbijakaitseametil koostöös Tallinna Ülikooliga on valminud tarbijahariduslik mäng „Teadlik tarbija“. Kuna mängul on kolm raskusastet, siis on see sobiv õpivahend nii põhikooli viimasele astmele (7.-9 klass) kui ka täiskasvanutele.

Interneti turvalisus

Noorte turvalisus Internetis. Veebilehel on materjale õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, samuti testid.

Kalev Pihli ajaveeb. Mõtteid Interneti turvalisusest. Väga kasulik teada!

Netilammaste seiklused internetis (turvalisusega seotud multifilmid lastele)

"Targalt internetis" kodulehekülg.

Menukas noortelavastus „Netis sündinud“ nüüd ka veebis

Õppematerjal "See on turvaline IT"

Internetiohutuse infoportaal

Veebipõhised õppematerjalid õppeainete kaupa:

algõpetus

humanitaar

reaalained

loodusained

võõrkeeled

oskusained