wikid.jpg

Wiki ehk viki on veebilehekülg, mis võimaldab selle külastajatel lihtsalt sisu lisada, kustutada ning muuta. Hea ühiskirjutamise vahend. Termin wiki võib tähistada ka wiki-veebisaidi loomiseks kasutatavat tarkvara ehk wiki-mootorit.

Tiigrihüppe SA haridustehnoloogi Ingrid Maadvere ettekanne "Wikide kasutamine õppetöös".

Tööjuhendid erinevate vikide loomiseks:

PBWorks

Wikispaces

Wetpaint_wiki.doc