- Matemaatika digitaalsete õppematerjalide kogumik 4. klassile
- Abimaterjal korrutustabeli kinnistamiseks http://korrutamine.weebly.com/index.html
- Materjal sisaldab valikut veebikeskkondadest ja vahenditest, mis on abiks õpetajale erinevate õppematerjalide valmistamisel ja ainetundides kasutamisel. Lisatud on näited programmide ja õpikeskkondade kasutamisest algklassides koos juhenditega. http://iktvahendid.wikispaces.com/
- Gcompris on mõeldud kasutamiseks lasteaias ja esimeses ning teises kooliastmes.Programm õpetab lugemist, kirjutamist arvutamist, keeleõpet, arendab mõtlemist, tähelepanu, mälu, reaktsioonikiirust, klaviatuuri ning hiire kasutamise oskust. Siit leiad põhjalikud eestikeelsed juhendid ja ülesanded programmi kasutamiseks http://gcompris.wikispaces.com/
- Geomeetrilised kujundid I - IV klassile.
http://lemill.net/content/presentations/esitlus-geomeetrilised-kujundid/collections_list
- Lihtne programm joonistamiseks. Vajab arvutisse installeerimist. Kasutamisõpetus ja näited http://drawingforchildren.wikispaces.com/
- Mäng paneb proovile teadmised rahaasjadest http://tsirkus.minuraha.ee/
- nõuanded ja mängud teistelt õpetajatelt http://multiplication.com/
- Õppekäigud looduses (e-töölehed) http://www.tdl.ee/algopetus/oppekaik/
- Hoidu kahjutulest http://www.kustuti.ee
- Tähetaevas http://edugames.hk.tlu.ee/tahetaevas/
- Krihvel http://krihvel.opetaja.ee
- Sõnavara ja loovus I ja II kooliastmes http://koolielu.edu.ee/sonavara/sisukord.html
- Liiklusmäng "Siia-sinna läbi linna" CD (arvutiklassis olemas)
- e-Töölehed 2. klassile http://www.koolielu.edu.ee/toolehed/
- R-häälik kõnes. Õpilugu LeMill keskkonnas. http://lemill.net/community/people/pilletkuusik/collections/r-haalik-kones
- Harjutades kirjutama. Õpilugu LeMill keskkonnas.
http://lemill.net/community/people/hene/collections/harjutades-kirjutama/view
- Aktiivõpe algklasside loodusõpetuses
http://lemill.net/community/people/leibur/collections/aktiivope-algklasside-loodusopetuses
- Projektõpe + õppeainete integreerimine algklassi ainetunnis
http://lemill.net/community/people/leibur/collections/projektope
- Minu hambad. http://lemill.net/community/people/salmik/collections/minu-hambad
- Täishäälikud ja sulghäälik "p" veaohtlike häälikutena. http://www.hiie.tartu.ee/veaohtlikp
- Klassiväline lugemine ”Muumitrollid”. http://koidulag.edu.ee/~vendel/eXe
- Testid loodusõpetusest. http://metskylakool.lihula.ee/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=40
- IV kl ühiskonnaõpetuse testid. http://www.taebla.edu.ee/~kristel/margit/
- E-õppe materjalid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele I kooliastmes. http://koolielu.edu.ee/tuulikodukas/TAHESO%7E1/index.html
- Huvitav keskkond, kus saab nii ise luua mänge (ülesandeid) kui ka teiste omi lahendada: http://www.purposegames.com/
- Virtuaalne herbaarium. http://www.cybernature.ee/herb/index.html
- Sebra ABC värvilised pildid, meeldiv muusika ja lihtsad mängud õpetavad lastele lugemist ja kirjutamist. Mäng koosneb kaheteistkümnest harjutusest. Sebra ABC on allalaetav vabavara. http://www.wartoft.nu/software/sebran/estonian.aspx
- Ideekeskus Zuzu. http://www.hot.ee/zuzu/
- Klassiõpetajate virtuaalne kogukonnaleht. http://klop.edu.ee/

Lingid, mis saadud MELT suvekoolist Belgias 9. - 12. juuni 2008

http://www.rekenweb.nl palju huvitavaid m2nge
http://www.onlineklas.nl
http://www.digitips.be