Kirjuta lünka õige kaashäälik (ud)

Selle rin onna itaa ased kan sid kul seid peakatteid. Te tea site, et rau eejaama jal si ei jõua. Peali lased ei olnud rahul purs aevu asukohaga. Merel mä lesid lained. Selles toas oli korralik parke . Toa põrandal oli üks tabure , kuivanud kotle , kustunud sigare ja poolik ko vek. Orkester ei osanud mar i mängida. Noormehed jõudsid õigeae selt kohale. Pea selt hakkas paistma moder e kõrghoone. Ka laste karv i läikis meta selt.