7. kl õppekäik-loodusvaatlus Harku õpperajal 2008, video. http://toru.ee/view/8e8f32ff6597
Töölehed, mis täidetakse õppekäik-loodusvaatluse käigus. 2008_oppekaikVII_kl.xls
Veebilehekülg Earth Guide, kust leiab vastused paljudele küsimustele.
Kus asub Maa Linnutee galaktikas? Mille poolest erineb Maa teistest planeetidest? Kus lõpeb taevas? Kuidas mõjutab päikesevalgus Maad? Millistest ainetest Maa koosneb? jne
bioloogia ja loodusõpetus
- Animatsioonid ja esitlused 9. ja 12. kl bioloogias kasutamiseks http://koolipsyh.weebly.com/animatsioonid.html
- Õpikeskkonna "Tere, kevad" kasutamisest V klassi loodusõpetuse tundides. http://terekevad.wikispaces.com/
- 13. veebivahendi eestikeelne kirjeldus, mida saab kasutada bioloogia õpetamisel http://lemill.net/community/chryssy/portfolio/lemill_portfolio_view?type=Tool
- Tedus meie ümber, õpilastööd http://www.koolielu.ee/pages.php/03101601
- Küsimustepank gümnaasiumibioloogias http://www.tamme.tartu.ee/biokysimused/
- StudyWorksi töölehed bioloogias, geograafias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
- Looduse leheküljed internetis http://www.loodus.ee/
- Kõrv loodusesse http://www.loodusheli.ee/
- Eesti selgroogsete kodulehekülg http://bio.edu.ee/loomad
- Eesti taimed http://bio.edu.ee/taimed
- Noor loodusuurija http://bio.edu.ee/noor/
- Tiigriretk Eestimaal (+CD) http://bio.edu.ee/matk/
- Tere Kevad http://tere.kevad.edu.ee/
- Loodusainete mudelid http://mudelid.5dvision.ee/
- Mudelid gümnaasiumibioloogias http://bio.edu.ee/mudelid/
- Ampser - tervislik toitumine http://www.ampser.ee
- Noored ja narkomaania CD (saadetud koolidesse 2001. aastal)
- Bioloogia arvutiklassis VII kl.
http://lemill.net/community/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis-1
- Taimede uurimine. VII – XII kl.
http://lemill.net/community/mongol/collections/taimede-uurimine
- Looduskaitse X – XII kl. http://lemill.net/community/mongol/collections/looduskaitse
- Seened VI – VIII kl. http://lemill.net/community/mongol/collections/seened
- Ilmastik II VI kl http://lemill.net/community/AstridK/collections/ilmastik-ii-6-kl
- Kordamistestid bioloogiast gümnaasiumile. http://www.koolielu.edu.ee/bio/testidRAKK.html
- Läänemeri ja Eesti ilmastik – testid VI kl. http://www.koolielu.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/
- Inimkonna areng. Interaktiivne õppematerjal.
- Erinevaid filme inimkonna arengust, kultuurist jne. http://www.bradshawfoundation.com/
- Bioloogia õppematerjalid gümnaasiumile. http://www.koolielu.edu.ee/bio/index.html
geograafia
- Digitaalne geograafia õppematerjal 9. klassile
- Põhja-Eesti klint - Eesti looduse sümbol, raamat Internetis http://www.looduskalender.ee/klint
- Populaarselt geoloogiast. Huvitav ja põhjalik eestikeelne lehekülg. http://gaia.gi.ee/geomoodulid/
- Juhend ja näidis kodukoha atlase koostamiseks. http://atlasekoostamine.wikispaces.com/Esileht
- Mandrid – II – III kooliaste. http:// www.hiie.tartu.ee/mandrid
- StudyWorksi töölehed bioloogias, geograafias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
- Eesti kaart - väinad ja saared. http://elvag.edu.ee/~kerstip/kaart
- Geora 5.0 http://www.hot.ee/geora/
- Eesti geograafia CD (saadetud koolidesse 1999. aastal)
keemia
- Keemiliste valemite ja skeemide koostamise programm http://www.freechemsketch.com/
- VKG koduleht, http://www.vkg.ee/?id=1146
- http://www.basf.com/group/corporate/en/
- http://www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/index.html
- http://www.novartis.com/
- Virtuaalne Mendelejevi tabel. http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements
- Programmi ACD Chem/Sketch tutvustus ja kasutamisjuhised koos näidetega 11. kl orgaanilise keemia tundides kasutamiseks http://orgaanilinekeemia.wikispaces.com/
- StudyWorksi töölehed füüsikas, keemias. http://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
- Loodusainete mudelid http://mudelid.5dvision.ee/
- Keemia õppetükid. http://www.ut.ee/keemiaope/